Wykonywane prace:
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości na terenach budowlanych, rolnych i leśnych
Opracowanie map do celów projektowych pod inwestycje
Wytyczenia oraz inwentaryzacyjne pomiary powykonawcze budynków
Wytyczenia oraz inwentaryzacyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia technicznego, przyłączy wodociągowych, energetycznych, gazowych i kanalizacyjnych
Geodezyjna obsługa inwestycji
Pomiary specjalne (pomiary objętości wykopów i nasypów)
Pomiary zasiewów pól uprawnych